Krsna katha online izdanje

 

 

Povezati se s Gospodinom, uistinu

Bhakti Vidya Purna Swami(SB 4.12. 29, Mayapur, ožujak 2011.)

Duša je transcendentalna u odnosu na tijelo koje funkcionira unutar materijalnog svijeta pod upravom guna, što je samo po sebi zapravo odraz duhovne energije. Duhovna se energija sastoji od tri vida – samvit, sandhini i hladini koji se u materijalnom svijetu odražavaju kao vrlina, strast i neznanje. Ako možeš uočiti povezanost sa Gospodinom, onda djeluješ prema samvit, sandini i hladini.  U suprotnom si pod uplivom vrline, strasti i neznanja. Zato je važno uočiti razliku.

Materijalna, vanjska energija, kao odraz duhovne, sve po pitanju oblika i postizanja određenih rezultata obavlja putem guna materijalne prirode, dok će unutarnja energija to učiniti kroz samvit, sandhini i hladini. No, odraz funkcionira na isti način kao i izvorna energija. Ono što je bitno jest vidimo li mi ili ne da smo povezani s Gospodinom. Gune same po sebi nisu grozno loše; to je samo način funkcioniranja materijalnog svijeta.

NISU GUNE LOŠE

Problem je što smo mi pod utjecajem guna, a ne što se stvari odvijaju pod njihovim utjecajem. Nešto se stvara zbog gune strasti, nešto se uništava zbog gune nezanja, a nešto se održava zbog gune vrline. Ako želite ostvariti novi projekt ili izgraditi kočiju za Ratha yatru, materijalna će energija upotrijebiti gunu strasti za stvaranje. Ukoliko mi mislimo kako smo mi ti koji to činimo, onda smo pod uplivom te gune. Ako mislimo, „Ja sam sluga,“ nismo pod njezinim utjecajem. U tom slučaju djelujemo pod utjecajem sile samvit, čiji je odraz guna materijalne prirode.

Mislite li da ste vi lice u ogledalu ili znate da je to samo odraz vašeg lica? To je ono što se od nas očekuje, da pogledamo u ogledalo i zaključimo kako smo mi s ove strane, a s druge strane je odraz. Ako to možemo učiniti, onda možemo sagledati kako se stvari ovdje odvijaju.

Brahman je sjaj Krišninih osobina, dakle Brahman su Krišnine osobine. Nije problem razumijeti da je Krišna sve, već uočiti neku Njegovu općenitu odliku i povezati ju s osobom i našim odnosnom s Krišnom.

KRIŠNA IZA SVEGA

Ako sagledavamo nešto povezano s Krišnom, vidimo Krišninu moć. Ako tako ne vidimo, onda ne uočavamo da ta moć dolazi od Krišne. Vidimo moć samu po sebi i pridajemo joj zasebnu vrijednost. To je iluzija. Razina Brahmana podrazumijeva da razumijete Krišninu soobinu i duhovnu energiju koja poprima oblike i aktivnosti u kojima će ta osobina doći do izražaja.

Krišna je velik te stoga ispoljava Svoje obilje ili neku raznolikost kako bismo mi mogli uočiti i cijeniti da je Bog velik. To očituje unutarnja moć. Onda se to odražava u materijalnom svijetu gdje se svi oblici i djelatnosti, umjesto pod upravom unuatrnje moći, odvijaju pod upravom vanjske energije. Ukoliko sebe sagledavate kao slugu na duhovnoj razini, onda vidite da je Bog tu prisutan te da unutarnja energija služi Boga. A mi joj pomažemo. To je onda prirodno stanje za nas.

Ukoliko vidimo materijalnu energiju kao odraz, kao Krišninu moć koja služi Krišnu, onda i mi postajemo sluga u istom postupku. Na nas onda djeluje unutarnja energija. No, ako mislimo da smo mi Bog, znači da djelujemo pod uplivom guna. To je razumijevanje Brahmana. Bez obzira gdje se nalazili ili što činili, s takvom svjesnošću smo na transcendentalnoj razini.

No, kada bhakte kažu da forma nije bitna i odbace je, to je zapravo filozofija Mayavade. Kad bhakta kaže, „Sve to izvana nije važno. Radit ćemo što nas je volja,“ to je zapravo guna neznanja. Krišna kaže da je hirovito djelovanje guna neznanja. Ne temelji se na šastrama. Posljedica je neznanja jer ne uzima u obzir duhovni sadržaj.

POTRAGA ZA GOSPODINOM

Duhovno znači da je povezano s Gospodinom. Sama aktivnost koju obavljam i razlog zašto to činim počivaju na mojoj potrazi za određenom Gospodinovom osobinom i povezanošću s Njim. No, ako sam u iluziji, tragam za tom osobinom odvojeno od Gospodina.

Na primjer, netko želi moć. Moć se ispoljava na određene načine. Treba vam odgovarajuća primjena, rukovodstvo. Morate imati određeno obilje s kojim ćete manipulirati kako bi obavili ono što ste naumili. Ako vidite da je sve to Krišnina moć i promatrate što će unutarnja energija učinit is tom konkretnom moći s kojom raspolažete, kako će ju iskoristiti za služenje Gospodina – onda predano služite. NO, ako ne mislite, „Ja sam moćan i manipuliranjem materijalne energije ispoljava tu svoju moć,“ to znači mislite da ste vi Gospodin te ste pod upravom guna.

BRAHMAN, PARAMATMA, BHAGAVAN

Nije važno što činite, ako razumijete kako to zapravo funkcionira, na vas ne utječu gune, već ste na razini Brahmana jer znate da ta osobina dolazi od Krišne, a nju upotrebljava ili ispoljava Gospodinova energija. Tu nema ni govora o impersonalizmu jer je sve puno raznolikosti. Iako je to razina Brahmana, nije impersonalna. Zato ju nazivamo Para Brahman ili brahma bhuta razinom.

Elemenat Paramatme je uočljiv kada sagledavate u takvoj situaciji kako ste vi uključeni u određenu aktivnost, jer to Paramatma odobrava ili ne. Tu shvaćate da ona upravlja. Vi ste osposobljeni, djelujete na ispravan način, drugim riječima, aktivnost dolazi od Laksmi. Onda sve fino funkcionira. No, ako želite raditi po svom, onda neće fino funkcionirati.

Ako djelujete u skladu s izvornim vidom odraza, to se naziva pobožnim. Ako to izopačite, onda je bezbožno. No, ako sagledavate da je Krišna sve, da je ušao u sve, da je sve u Njegovoj vlasti – onda su to razine Brahmana i Parametme. Bhagavan je razina iznad toga. Tu je osoba. Brahman je svemoćan i sveznajući. Vrhovni upravitelj je Paramatma, a Svevišnja Osoba, vrhovni uživatelj – to je razina Bhagavana.

Napiši komentar:

Sigurnosni kod Osvježi sigurnosni kod